Karabos natural farming (edms) Bpk is verbind tot die produksie van biologies geproduseerde, voedingstofdigte, residu-vrye voedsel op 'n natuurlike fisiologiese wyse met inbegrip van volhoubare natuurlike hulpbronne, en ondersteuning daarvan wat bydra tot 'n gesonder omgewing en samelewing

Deur die toepassing van Volhoubare fisiologiese landbou word die grond en gewas se opbrengspotensiaal bestuur en balanse aangespreek.

Deur die gebruik van die welbekende TopGroei produkte word die glikobiologie van gewasse bestuur. Dit lei tot verbeterde kwaliteit en opbrengste, sowel as voedingstofdigte voedsel met hoër brix-waardes. Tesame met ‘n biologiese benadering word grondlewe bestuur en benut om optimum gewasgroei en plaagonderdrukking op ‘n natuurlike wyse te laat geskied.

Biologiese landbou verseker ‘n gesonder volhoubare omgewing, en minimum gebruik van skadelike chemiese plaagbeheer middels.

 
 
 
Volhoubare Fisiologiese landbou

TopGroei en Glikobiologie

Biologiese landbou